STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Wydarzenia
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy

Centrum Informacji
Sławno


zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół ze Sławna i okolic, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.