STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Wydarzenia
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
  • Wydarzenia
    GCI jest wyspecjalizowaną jednostką Urzędu Gminy, która zapewnia jej mieszkańcom a w szczególności osobom bezrobotnym i stażystom wszechstronnej wiedzy i informacji z zakresu rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnej gamy usług teleinformatyczych. GCI powstało dzięki staraniom władz gminnych przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki i Pracy
    tekst